badwolf

22 teksty – auto­rem jest bad­wolf.

Brak in­terne­tu da­je wiele do myślenia 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 maja 2011, 16:57

Spójrz

Spójrz na góry,
na białe motyle,
spójrz na owce
i psa pastewnego.
Spójrz na ptaka
i na smo­ka ziejące­go ogniem.

Nie widzisz tego?
To tyl­ko chmury? 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 stycznia 2011, 03:47

Sen

Mam nadzieję
że kiedyś się zbudzę
a życie okaże się snem.

Ot­worzę oczy
jak ci co tutaj
na zaw­sze za­mykają je.

I spot­kam innych
i po­wiedzą wszyscy
na­reszcie wstałeś by po­witać dzień.

Ot­worzę oczy
a wszys­tkie złe chwile
ulecą we wszechświecie.

I będę pamiętał
krainę piękną,
sen, o niebies­kiej planecie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 stycznia 2011, 15:05

Wszys­tkie dro­gi życia pro­wadzą do śmier­ci, prob­lem w tym jak wyb­rać najdłuższą i uniknąć skrótu 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 października 2010, 17:24

Nie jest ważne co przeżyjesz, ważne czy to uczy­ni cię lepszym... 

myśl • 19 października 2010, 15:22

Dzi­siaj to wczo­raj­sze jutro 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 września 2010, 03:59

Z ład­nej mis­ki się nie na­jesz gdy jest pusta. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 sierpnia 2010, 16:03

Więzienie

Oparłem ręce
o ściany mo­jego więzienia.
Już nie pamiętam
jak się tu znalazłem.

Krzyczę z całych sił,
lecz na­wet cichy szept
nie brzmi za murami.

Pat­rzę w przód i widzę
przechodzących ludzi,
tak blisko
że mógłbym ich dotknąć.

Od­grodze­ni murem
od mo­jego krzyku,
mi­jają mnie bez słowa.

Od­liczam dni w przód,
bo nie znam da­ty końca.
Za­wie­szo­ny w pustce,
czuję jak mi­ja życie.

I tyl­ko spoglądam na ten lep­szy świat
pop­rzez szkla­ne ściany,
mo­jej samotności. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 lipca 2010, 04:10

Ziemia jest tyl­ko pyłkiem kurzu na ma­pie wszechświata, a nasze prob­le­my są dla nas całym światem. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 lipca 2010, 02:33

Ludzie śmieją się us­ta­mi a cier­pią sercem 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 lipca 2010, 10:50
badwolf

Taki sobie ktos

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

badwolf

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność